Analiza składu ciała

Analiza składu ciała – 70 zł
Podczas analizy wykorzystywana jest metoda bioelektrycznej impedancji BIA (ang. Body Impedance Analysis). Jest to nieinwazyjna metoda pozwalająca na określenie ilości wody
w ciele, a następnie jego składu, na drodze analizy wypadkowego oporu elektrycznego, jaki wykazuje ciało wobec przepuszczonego przez nie prądu o niskim natężeniu i wysokiej częstotliwości.

2

Badania przy użyciu BIA są całkowicie bezpieczne dla organizmu. Stosowane częstotliwości prądu nie powodują podrażnienia nerwów ani mięśnia sercowego, a natężenie prądu jest całkowicie niegroźne. Nie przeprowadzamy badania składu ciała u kobiet w ciąży oraz osób z rozrusznikiem serca.
Badanie składu ciała przeprowadzane jest na Analizatorze Składu Ciała japońskiej firmy Tanita. Model BC-418 MA, którym dysponuje poradnia jest innowacyjnym 8 elektrodowym sprzętem, który umożliwia analizę segmentową ciała. Pozwala to na bardzo dokładne obliczenia tkanki tłuszczowej
i mięśniowej w poszczególnych segmentach ciała (lewa noga, lewa ręka, prawa noga, prawa ręka, korpus). Tradycyjne analizatory bioimpedancji elektrycznej wysyłają pojedynczy impuls elektryczny przez ciało (od jednej nogi do drugiej, od ręki do ręki, od nogi do ręki).
Analizator Tanita BC 418 MA umożliwia bardziej precyzyjnie określić ryzyko zdrowotne związane
z nadmiarem tkanki tłuszczowej, a zwłaszcza tkanki tłuszczowej trzewnej (visceralnej) umiejscowionej we wnętrzu jamy brzusznej.
Analizator pozwala na uzyskanie pełnego profilu składu ciała badanej osoby w czasie około 20 sekund (w tym wagę, procent tkanki tłuszczowej, masę tkanki tłuszczowej w kilogramach, wskaźnik masy ciała tzw. BMI, tkankę beztłuszczową masy mięśniowej, całkowitą masę wody, wskaźnik BMR).
TANITA w modelu BC 418 MA oferuje znaczną poprawę dokładności obliczania wskaźnika Basal Metabolic Rate. W przeciwieństwie do większości analizatorów innych firm wskaźnik ten wylicza nie tylko powołując się na wagę, wiek i płeć, ale i na masę tkanki beztłuszczowej, co zapewnia wyższy stopień dokładności w porównaniu z dotychczasowym BMR.
Analizator BC-418MA firmy TANITA pozwala na określenie następujących parametrów:
3

 • masa ciała (kg)
 • FM – masa oraz procentowa zawartość tkanki tłuszczowej (% i kg)
 • FFM – beztłuszczowa masa ciała (kg)
 • MM – masa tkanki mięśniowej (kg)
 • TBW – zawartość wody całkowitej (kg)
 • BMI – indeks masy ciała
 • BMR – podstawowa przemiana materii PPM (kcal)

Przed badaniem proszę zastosować się do poniższych zaleceń:

 • Co najmniej 4 godziny przed posiłkiem nie należy jeść ani pić.
 • Należy unikać wykonywania badania we wszelkich okolicznościach, które mają wpływ na zaburzenie równowagi płynów w organizmie. Dlatego przed wizytą przez co najmniej 24 h nie należy wykonywać ćwiczeń fizycznych, spożywać alkoholu czy kawy.
 • Nie należy też przyjmować środków diuretycznych przez 7 dni poprzedzających badanie (chyba, że nie jest to możliwe ze względów zdrowotnych).
 • Pomiar musi być wykonywany na gołe stopy. Dlatego nie należy smarować stóp kremem przez 12 h przed badaniem.
 • By osiągnąć wiarygodne wyniki badania najlepiej przystąpić do pomiaru składu ciała w bieliźnie. Proszę uwzględnić to przy wyborze ubioru w dniu wizyty.

Sprzęt, którym dysponujemy należy do Profesjonalnych Analizatorów Medycznych. Analizator posiada atest i potwierdzenie do klinicznego zastosowania. Posiada certyfikat 93/42 EEC ( unijna norma dla urządzeń medycznych).