Szkolenia i warsztaty psychoedukacyjne i dietetyczne w zakresie zdrowego stylu życia, zasad prawidłowego odżywania i profilaktyki żywieniowej dla przedszkoli i szkół, specjalistycznych poradni lekarskich.

Treść w przygotowaniu.